marți, 27 iulie 2010

Concurs national de proza scurta 2010


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,RADU ROSETTI”
organizează
Concursul naţional de proză scurtă„RADU ROSETTI”ediţia a XII-a 2010Concursul este organizat pe trei grupe de vârstă:
10-15 ani, 16-20 de ani, 21-35 de ani.
Categoria de vârstă va fi specificată la începutul lucrării.Condiţii de participare:

1-2 lucrări care să nu depăşească 10 p. (text dactilografiat / tehnoredactat) şi care să nu fi participat la alte ediţii ale Concursului naţional de proză scurtă „Radu Rosetti”;
lucrările vor fi semnate cu un motto şi vor fi însoţite de un plic care va purta acelaşi motto şi în care vor fi înscrise datele personale ale concurentului: numele şi prenumele autorului, data naşterii, adresa completă şi numărul de telefon, profesia (plic care va fi deschis după jurizare);
participă tineri care nu au debutat editorial, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor sau ASPRO (Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România).


Lucrările (schiţe şi povestiri) vor fi expediate pe adresa:


Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”
Bulevardul Oituz nr. 13 A
Cod poştal 601077
Oneşti, Jud. Bacău


Data limită de primire a lucrărilor: 1 octombrie 2010
Premierea va avea loc în data de 28 octombrie 2010


Pentru laureaţii concursului cu domiciliul în alte localităţi, premiile vor fi expediate prin poştă.


Relaţii la telefon: 0234/324099, tel./fax 0234/312202.

OBSERVAŢII:
Versurile, fragmentele de teatru sau eseurile filozofice, istorice, lingvistice etc. nu vor intra în concurs.
Lucrările scrise de mână, precum şi cele care nu respectă prezentul regulament nu vor fi luate în considerare.

joi, 1 iulie 2010

Semne in timp


30 iunie 2001 este o dată ce merită să fie reţinută de istoria culturală a municipiului Onesti. Inaugurarea noului sediu al bibliotecii s-a constituit într-un eveniment la început de mileniu, un veritabil dar pentru cetăţenii oraşului, construit exclusiv din fondurile municipalităţii.
Biblioteca Municipală "Radu Rosetti" continuă, la alte dimensiuni, activitatea Societăţii Culturale "Cosânzeana", infiintata in anul1928, si care in anul 1936 dobândeste personalitate juridică.
Dupa razboi, in anul 1948, Biblioteca Societăţii Culturale "Cosânzeana" îşi reia activitatea în Căminul Cultural, transformându-se în 1950 în Bibliotecă Sătească.
După 1968 Biblioteca, devenită "Municipală", este o instituţie importantă a spaţiului cultural onestean.
Oneştiul a constituit în perioada anilor 60-70 loc de "exil" pentru intelectualii de marcă, dar şi perspectiva de realizare profesională pentru generaţii de absolvenţi. Aceştia au căutat nu o dată în bibliotecă locul în care să poată disimula activităţi culturale mai puţin agreate de puterea politică a vremii. Semnificativ în acest sens rămâne cursul de educaţie muzicală susţinut de renumitul muzicolog Eugen Pricope şi de dr. Dorin Speranţia.
Dupa 1990 s-au creat premisele intensificării activităţii şi pe alte segmente specifice desfăşurării vieţii culturale. Ultimii ani au însemnat pentru bibliotecă o perioadă de efervescenţă culturală de exceptie, concretizată în organizarea unor manifestări de amploare, alături de cele intrate în tradiţia bibliotecii si care au evidentiat biblioteca in plan national ca un veritabil centru cultural.