marți, 30 august 2011

Concursul de proza scurta "Radu Rosetti" - ed. a XIII-a 2011


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,RADU ROSETTI”

ORGANIZEAZĂ
Concursul naţional de proză scurtă
RADU ROSETTI - ediţia a XIII-a 2011

 • Concursul este organizat pe trei grupe de vârstă:
10-15 ani, 16-20 de ani, 21-35 de ani.
 • Categoria de vârstă va fi specificată la începutul lucrării.
 • Condiţii de participare:
  • 1-2 lucrări care să nu depăşească 10 p. (text dactilografiat / tehnoredactat) şi care să nu fi participat la alte ediţii ale Concursului naţional de proză scurtă „Radu Rosetti”;
  • ATENŢIE!
  • lucrările vor fi semnate cu un motto şi vor fi însoţite de un plic care va purta acelaşi motto şi în care vor fi înscrise datele personale ale concurentului: numele şi prenumele autorului, data naşterii, adresa completă şi numărul de telefon, profesia (plic care va fi deschis după jurizare);
  • NOU!
  • în paralel, lucrarea în format electronic, cu acelaşi motto, va fi expediată pe adresa: bibli_on@yahoo.com ca ataşament tehnoredactat în programul Microsoft Word (font Times New Roman, mărime 12, marginile paginii setate la 2 cm); organizatorii garantează anonimatul expeditorului;
  • participă tineri care nu au debutat editorial, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor sau ASPRO (Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România).
 • Lucrările (schiţe şi povestiri) vor fi expediate pe adresa:
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”
Bulevardul Oituz nr. 13 A
Cod poştal 601077
Oneşti, Jud. Bacău
 • Data limită de primire a lucrărilor: 1 octombrie 2011.
 • Premierea va avea loc în data de 27 octombrie 2011.
 • Pentru laureaţii concursului cu domiciliul în alte localităţi, premiile vor fi expediate prin poştă.
 • Relaţii la telefon: 0234/324099, tel./fax 0234/312202.

OBSERVAŢII:
Versurile, fragmentele de teatru sau eseurile filozofice, istorice, lingvistice etc. nu vor intra în concurs.
  • Lucrările scrise de mână, precum şi cele care nu respectă prezentul regulament nu vor fi luate în considerare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu