vineri, 7 iunie 2013

Un JOC SECUND, mai pur


Ne întâlnim, nu întâmplător, într-o perioadă dedicată prin excelenţă copilului. Toate oficialităţile, instituţiile de cultură şi educaţie il celebrează. Îi acordă atenţie. Par să se preocupe cu preponderenţă de el, şi prin el, de viitor. Doar că tot acest interes urmează un traseu clişeizat, dictat de societate, rigidizat de prejudecăţi.Credem că satisfacerea nevoilor - sau, uneori, mofturilor-materiale e suficienţa, ne amăgim că facem tot ce ne stă în puteri pentru copii. De fapt, nu mai recunoaştem drumul înapoi, la esenţa umană, la momentele descoperirii, nu mai reuşim să stabilim o comunicare reală între lumea noastră, a adulţilor, şi lumea lor sensibilă, imponderabilă, candidă şi mereu uimită.
Nu în tâmplător expoziţia care a fost vernisată ieri se numeşte “Joc secund”. Ea ne propune să ne apropiem de elementul fundamental al copilăriei, joaca, propunându-ne mai multe perspective. Pe de o parte, este o provocare pentru artiştii care expun azi Ioana Niculescu-Aron, Aylin Bayhan, Ciprian Dumitrache, Zamfira Galan, Alexandru Găvan, Laura Lucia Mihalca, Maia Ștefana Oprea, Emanuela Popa, Brânduşa Stanciu, Mariana Ţigănaş.
O provocare la a deveni exploratori ai propriilor tărâmuri interioare, în căutarea inocenţei pierdute, în căutarea acelui refugiu în firesc şi sinceritate, în căutarea sinelui autentic. Veţi spune că artiştilor le este uşor să împlinească o astfel de misiune: au la îndemână liniile şi culorile, lumina şi umbra, ca să-i călăuzească prin labirintul realului şi să-i ajute să-şi decanteze emoţiile, să se confeseze cu uşurinţă. Poate e adevărat. Dar dacă noi, ceilalţi, ne lăsăm purtaţi de confesiunea lor, ne bucurăm împreună cu ei, ne lăsăm convinşi de trăirile lor, ne alăturăm, tovarăşi de călătorie spre landul ludic unde nădăjdium să adăstăm împreună, ne putem înnoi şi ne putem regăsi, pentru o clipă, în fata tablourilor, ca şi în faţa propriei noastre fărâme de copilărie.

Pe de altă parte, expoziţia aceasta sondează, într-o modalitate inedită, prin invitatii Art Out –elevii d-lui profesor şi artist plastic Dorel Zaica, parte din proiectul EXPERIMENTUL ZAICA şi Andreea Vlad, universul inefabil al copiilor.
Cine este Dorel Zaica?
Vă aduceţi aminte acele raspunsuri tulburătoare, uneori surprinzătoare prin lipsa lor de aderare la cotidian, dar cu siguranţă impresionante prin profunzimea, claritatea şi bunul simţ al mesajului, pe care citim adesea că le dau copiii? Ei bine, cineva s-a străduit să găsească întrebările potrivite pentru a stimula creativiatea, spontaneitatea , copiilor. Prin seturi de exerciţii lingvistice şi de limbaj plastic artistul plastic si pedagogul Dorel Zaica a reuşit, pe parcursul celor aproape 50 de ani de activitate, să găsească cheia spre sufletul nealterat al copiilor şi să extragă rodul inocent al reflecţiilor lor, exprimat prin cuvinte şi imagini plastice. Poate nu intâmplător...
Ei bine, aceste provocări, adresate atât nouă, publicului, cât şi artiştilor, le datorăm d-rei Laura Lucia Mihalca. Ea este curatorul expoziţiei vernisate. O personalitate complexă la cei nici 23 de ani ai săi, mărturiseşte că cele două mari coordonate ale existenţei sale sunt cuvântul şi culoarea. Născută la 09.0 9.1990 în Bucureşti, a absolvit liceul de arte plastice Nicolae Tonitza şi în prezent este studentă a facultăţii de Istoria şi Teoria Artei, la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti – tocmai se pregăteşte de licenţă - şi, totodată, studentă în anul I la Facultatea de Limbi şi Literaturi străine, secţia filologie franceză-germană.
Din fişa sa de creaţie, spicuim:
Expoziţii personale:
-
expoziţie de grafică de carte “Sinestezii”, Muzeul Mihail Sadoveanu, Iaşi (aprilie 2011);
- expoziţie de fotografie “Allons-y feuilleter le journal des arbres”, Lectoratul francez al Universităţii Bucureşti (octombrie – noiembrie 2011);


- expoziţia de pictură „Vis? ARE”, Biblioteca Metropolitană Mihail Sadoveanu, Bucureşti (noiembrie 2010),
- “Once I had a dream and this is it”, Sala de lectură, Ceainăria Act, Bucureşti (14 septembrie – 15 octombrie 2010).
Expoziţii colective :
Expoziţia de arte plastice “Sara pe deal/ Eve on the hill” – atriumul Primăriei Sibiu (9-11 septembrie 2011);
Salonul artelor, Elite Proof Art Gallery, Bucureşti (iunie 2011);
Pasaje/ passages”, Primăria sector 3, Bucureşti (martie 2010);
Expoziţie de artă convenţională şi neconvenţională”, Verde Cafe, Bucureşti (octombrie 2009); „Eminescu” – Centrul Cultural Schiller, Bucureşti (2008);“Eminescu” – Centrul de Cultură şi de Dialog Friedrich Teutsch, Sibiu (februarie 2008);
expoziţia – concurs „Satul tradiţional românesc de ieri, de azi, de mâine”, Muzeul Satului, Bucureşti (2002).

Are şi o intensă activitate de curatoriat, din care menționăm:
Expoziţia de arte plastice
“Sara pe deal/ Eve on the hill” – atriumul Primăriei Sibiu (9-11 septembrie 2011),
Expoziţia de pictură „Sentimente colorate” – Zamfira Galan, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti (martie 2011),
Expoziţie de artă convenţională şi neconvenţională”, Verde Cafe, Bucureşti (octombrie 2009);
Expoziţie de fotografie”, Casa de Cultură a Studenţilor, Bucureşti; (16-23 martie 2010);
expoziţia “Pasaje/Passages”, Primăria sector 3, Bucureşti(martie 2010)
A dezvoltat şi o activitate intensă de jurnalist, fiind redactor colaborator la agenţiile de presă Mondonews şi Aşii Români, dar fiind şi redactor colaborator la revistele Contraatac, Cetatea lui Bucur, revista Bucureşti.
A publicat o serie de poeme în revistele Contratatac, Jurnalul literar de Botoşani, Ecoul, Tânărul scriitor, Cronicarii, Noi, Nu! şi este menţionată în dicţionarul elementar Scriitorii români contemporani şi în Noul Orfeu, antologie de poezie română de azi.
În ianuarie 2011 a fondat revista online de artă şi arhitectură Art Out, al cărei director şi redactor – şef este până în prezent.
Cu o asemenea carte de vizită, cu dinamismul care o caracterizează, cu generozitatea – căci numai artiştii generoşi pot duce la bun sfârşit o muncă de curatoriat, în care trebuie să pună cât mai bine în valoare lucrările confraţilor- Laura este deja un nume în lumea artistică din România. Îi urăm succes în continuare!

Evenimentul a fost completat cu un moment poetic susţinut de către poeta Mariana Bendou (Asociaţia Expresia Ideii) şi un moment de exprimare a talentului în a plia hârtia – origami - susţinut de către dl Alexandru Găvan, expozant şi asistent curator, care a antrenat în pasiunea sa publicul din expoziţie.


Biblioteca mulţumeşte colaboratorilor şi publicului prezent şi vă aşteaptă pe toţi să treceţi pragul acestei expoziţii.

Doina BRUMĂ - şef serv. ACI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu