joi, 18 octombrie 2012

Corect pe româneşte


Dezacordul numeralului cardinal (ordinal)

''LA ORA DOISPREZECE'' sau ''...DOUĂSPREZECE'' ?
'' DOI SEPTEMBRIE'' sau '' DOUĂ SEPTEMBRIE'' ?
'' CLASA DOISPREZECEA'' sau '' A DOISPREZECEA'' ?
'' DOUĂZECI ŞI UNA MAI '' sau ''...ŞI UNU MAI'' ?

Destul de frecvent se pot auzi enunţuri de genul: ''Este ora zece şi doisprezece minute. Şi acum ştirile pe scurt'' sau ''La ora doisprezece am o conferinţă de presă'' sau ''Mai avem doisprezece minute până la închiderea magazinului'' sau ''Doresc să închiriez un camion de zece - doisprezece tone'' sau ''Acţiunea a devenit posibilă - aşa cum sună ordinul ministrului - din doi septembrie'' sau ''Meciul retur va avea loc pe douăzeci şi doi mai'' sau ''Eu sunt elev în clasa a doisprezecea''. De ce sunt greşite formele subliniate?
Gramatica limbii române stabileşte fără echivoc atât formele de masculin ale unor numerale (doi - al doilea, doisprezece - al doisprezecelea, douăzeci şi doi - al douăzeci şi doilea), cât şi formele de feminin corespunzătoare (două - a doua, douăsprezece - a douăsprezecea, douăzeci şi două - a douăzeci şi doua), genul neutru având, la singular, forma de masculin, iar la plural, forma de feminin. În citatele sus-amintite, substantivele ore, tone sunt de genul feminin, iar minute, de genul neutru, caracteristici care obligă numeralele însoţitoare să se acorde cu acestea: ''Este ora zece şi douăsprezece (minute)''; ''Mai avem douăsprezece minute până la închiderea magazinului''; ''Doresc să închiriez un camion de zece - douăsprezece tone''; ''Eu sunt elevă în clasa a douăsprezecea''.
În ceea ce priveşte datele calendaristice, limba literară - cum afirmă Mioara Avram - ''a ales pentru 2 şi compusele 12, 22, forma de feminin - deci două, douăsprezece, douăzeci şi două (martie) - , dar compusele lui unu în forma de masculin: douăzeci şi unu (iunie), treizeci şi unu (decembrie)''. În consecinţă, corect este să spunem: ''Meciul retur va avea loc pe douăzeci şi două mai''; ''Acţiunea a devenit posibilă - aşa cum sună ordinul ministrului - din două septembrie''.


( Rădulescu, Ilie Ştefan "Vorbiţi şi scrieţi corect: erori frecvente în limbajul cotidian" Bucureşti: Teora, 2006)


Rubrică realizată de Diana DIŢU- bibliotecar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu