vineri, 15 mai 2015

O carte cuceritoare despre „ordinea cuvintelor”


Joi, 14 mai 2015, a avut loc, în Aula bibliotecii noastre, lansarea volumului scriitorului Valentin Rădulescu, intitulat „Rană de literă”.
Oneştean cu state vechi de serviciu, dl. Valentin Rădulescu a pus aici piatra de temelie multor proiecte culturale, atât înainte, cât şi după 1989. La vechea Casă de Cultură sau la Casa Pionierilor, la Cenaclul literar sau la trupa de teatru, în formaţii muzicale sau la studioul de radio, pretudindeni a pus umărul şi a construit. Este sufletul primului ziar independent al urbei noastre, „Curierul de Oneşti”, dar mai ales, este creatorul şcolii de jurnalism oneştean, de la care se nutresc mulţi dintre cei care au devenit personalităţi ale presei scrise. Anii aceia de prefaceri şi întâmplări spituale deosebite, la care au luat parte împreună, au fost evocaţi de dl. prof. Mihai Ciobotaru, fostul director al bibliotecii noastre.
Au fost invitate să vorbească despre „Rană de literă” doamnele profesoare Mariana Bendou şi Adina Mitroiu, ca şi poetul Ioan Botezatu. Intervenţiile din public, susţinute de dna Luminiţa Pătrăţeanu, dna Duţa Sburlan, dl. Ştefan Epure şi, nu în ultimul rând, jurnalistul şi scriitorul Cornel Galben, au adăugat emoţie şi un fior de melancolie atmosferei destinse şi colocviale.
„Rană de literă” este o carte de poeme-meditaţie pe marginea sensului, semnului, semnificaţiei cuprinse în năzuinţa omului de a comunica. Autorul vede în înzestrarea divină a cuvântului însuşi destinul poetului, care se preface din modest slujitor al slovei, în mareşal pe frontul paginii albe, pe care o cucereşte literă cu literă.
Camuflându-şi discret sensibilitatea îndărătul limbajului creator de atmosferă, autorul pare a încredința cuvintelor rolul de a onora limba romînă, el nefăcând altceva decât a le stabili ordinea aducătoare de sens. Sufletul simte, iar gândul ia aminte şi răspunde unei provocări, după lectura fiecărei poezii.
Lectura cărţii oferă un plăcut prilej de a zăbovi asupra felului în care realitatea curge în cuvânt, Nichita Stănesscu fiind spiritul pur care guvernează aspiraţiile artistice ale autorului.
Vă invităm la bibliotecă, să faceţi cunoştinţă cu opera poetului Valentin Rădulescu, să vă lăsaţi răniţi de litere şi slove. Nu veţi regreta!


Doina BRUMĂ – şef serv. RPPD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu