vineri, 16 martie 2012

Voluntarii bibliotecii 2011 - festivitate de premiere

În urma acţiunii de voluntariat cultural propusă de Biblioteca Municipală "Radu Rosetti" comunităţii oneştene, s-a constituit un nucleu de entuziaşti care se implică în promovarea evenimentelor culturale.
Biblioteca răsplăteşte interesul manifestat faţă de instituţie şi activităţile ei prin acordare de diplome de voluntar cultural.
Pentru efortul depus în anul 2011 s-au remarcat:
Liceul Teologic "Fericitul Ieremia"
prof. Claudia Popa
elevii Paula Maria Baciu, Sandra Paula Şandru, Bogdan Forcoş
Colegiul Tehnic "Petru Poni":
prof. Marilena Munteanu
elevii Bianca Dovleag, Andrei-Bogdan Palferenţ, Georgiana Lupu, Raluca-Teodora Soltan, Ioana-Corina Cadar, Rareş-Gabriel Onesim, Ana-Maria Tudureanu, Bianca-Ionela Clopotaru, Răzvan Moldoveanu, Melania-Elena Daria, George-Marian Avădanei
Colegiul Sportiv "Nadia Comăneci":
elevii Bianca Văleanu, Doina Matei
Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir":
eleva Ana Maria Vrânceanu 
Colegiul Naţional "Grigore C. Moisil":
elevii Alexandra Poane, Mădălina Vasiliu, Mădălina Minu, Maria Abaza( actual studentă)
Deasemenea s-au remarcat:
d-l Gh. Tăbăcaru, prof. Virginia Nechita, prof. Alina Coitu, d-l Laurenţiu Brumă - student.
Implicarea lor a constat în:
- Programarea promovării activităţilor culturale în fiecare lună sub îndrumarea coordonatorilor de proiect ai bibliotecii.
- Promovarea evenimentelor culturale prin împărţire de flyere la şcoli şi pe stradă.
- Promovarea activităţilor prin socializare în mediul şcolar şi extraşcolar.
- Participarea directă la evenimente.
- Atragerea colegilor şi profesorilor la aceste acţiuni de voluntariat cultural.
Totodată mulţumim în mod special următorilor prieteni şi colaboratori ai bibliotecii noastre:
D-lui Doru Dumitru Munteanu -participant neobosit la evenimentele culturale de la care ne-a furnizat constant imagini dar şi înregistrări audio-video . Totodată remarcăm ajutorul acordat şi consecvenţa în scanarea imaginilor întregii colecţii de diapozitive a donaţiei dr. Dorin Speranţia .
D-lui Emil Palade -antrenor de şah: aflat în al 2-lea an de voluntariat la Atelierul de şah pentru copii, din cadrul bibliotecii, desfăşurat pe parcursul a 2 zile din săptămână.
Apreciem că fiecare membru al comunităţii noastre care se implică şi ne sprijină în desfăşurarea proiectelor este un voluntar al bibliotecii şi ţinem să ne exprimăm gratitudinea faţă de entuziasmul dovedit.
Vă invităm să participaţi la evenimentul de acordare a diplomelor în ziua de
joi, 22 martie 2012, ora 16 în Aula Bibliotecii.
În deschiderea evenimentului vă invităm la videoproiecţia „Ghidul delfinilor”.
Vă aşteptăm cu drag!

Coordonatori proiect:
Mirela Năstase - bibliotecar
Diana Diţu - bibliotecar arhivist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu