joi, 1 noiembrie 2012

CORECT pe ROMÂNEŞTE


EXPRESII PLEONASTICE

"ÎŞI ADUCE APORTUL (CONTRIBUŢIA)" sau "CONTRIBUIE", "PARTICIPĂ..." ?

Una dintre greşelile de exprimare ce fac, de mulţi ani, "carieră" - în vorbirea unor oameni insuficient avizaţi asupra normelor lexico-gramaticale ale limbii literare - este pleonasmul, care constă, cum precizează Dicţionarul explicativ..." în folosirea alăturată a unor cuvinte, construcţii, propoziţii etc. cu acelaşi înţeles", cel de-al doilea cuvânt fiind cuprins, de regulă - adăugăm noi -, în înţelesul celui dintâi (ca în expresiile babă bătrână, mă întorc înapoi, revin din nou, urmează în continuare etc.). Aceste pleonasme sunt mai dificil de evitat atunci când unul dintre termeni este neologism, cum se constată în sintagmele: avansaţi înainte, prefer mai mult, scurtă alocuţiune etc. (unde cuvintele "avansaţi", "prefer", şi "alocuţiune" sunt de origine franceză, necunoscute ca sens de cei nefamiliarizaţi cu această limbă).
În ultima categorie discutată se încadrează şi expresiile a-şi aduce aportul sau a-şi aduce contribuţia, întrebuinţate adesea în conversaţia curentă pentru că par mai culte, mai "distinse", deşi ele sunt (pentru cunoscători) pleonastice, deci nerecomandabile. De pildă, se pot auzi formulări ca acestea: "Toţi trebuie să-şi aducă aportul la rezolvarea problemelor cu care se confruntă..."; Instituţia dumneavoastră şi-a adus un substanţial aport..."; Fiecare poate să-şi aducă o contribuţie specifică pentru România"; La acesta, România şi-a adus o contribuţie însemnată..".etc. De ce sunt pleonastice expresiile subliniate? Să le comentăm pe rând.
  • Originar - cum spuneam - din franceză, aport,(derivat, la rândul său, din verbul "apporter" = a aduce) înseamnă aducere (echivalent semantic - potrivit aceluiaşi Dicţionar explicativ... - cu contribuţia materială, intelectuală, morală etc. a cuiva într-o acţiune comună" ), şi, în acest caz, asocierea "a-şi aduce " + "aportul" se traduce prin a-şi aduce...aducerea, ceea ce constituie un veritabil pleonasm!
  • De provenienţă tot franceză, contribuţie este sinonim cu aport, căci reprezintă "partea cu care cineva participă la o acţiune sau la o cheltuială comună" (participarea presupunând, implicit, aducerea părţii respective în acţiunea sau cheltuiala comună), deci şi a-şi aduce contibuţia este o formulare pleonastică!
În concluzie, este bine să fie evitate aceste construcţii pleonastice, înlocuindu-le - în funcţie de context - cu a contribui, a participa, a sprijini, a -şi da concursul ş.a.

( Rădulescu, Ilie Ştefan "Vorbiţi şi scrieţi corect: erori frecvente în limbajul cotidian" Bucureşti: Teora, 2006)

(Rubrică realizată de Diana DIŢU - bibliotecar)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu