joi, 1 iulie 2010

Semne in timp


30 iunie 2001 este o dată ce merită să fie reţinută de istoria culturală a municipiului Onesti. Inaugurarea noului sediu al bibliotecii s-a constituit într-un eveniment la început de mileniu, un veritabil dar pentru cetăţenii oraşului, construit exclusiv din fondurile municipalităţii.
Biblioteca Municipală "Radu Rosetti" continuă, la alte dimensiuni, activitatea Societăţii Culturale "Cosânzeana", infiintata in anul1928, si care in anul 1936 dobândeste personalitate juridică.
Dupa razboi, in anul 1948, Biblioteca Societăţii Culturale "Cosânzeana" îşi reia activitatea în Căminul Cultural, transformându-se în 1950 în Bibliotecă Sătească.
După 1968 Biblioteca, devenită "Municipală", este o instituţie importantă a spaţiului cultural onestean.
Oneştiul a constituit în perioada anilor 60-70 loc de "exil" pentru intelectualii de marcă, dar şi perspectiva de realizare profesională pentru generaţii de absolvenţi. Aceştia au căutat nu o dată în bibliotecă locul în care să poată disimula activităţi culturale mai puţin agreate de puterea politică a vremii. Semnificativ în acest sens rămâne cursul de educaţie muzicală susţinut de renumitul muzicolog Eugen Pricope şi de dr. Dorin Speranţia.
Dupa 1990 s-au creat premisele intensificării activităţii şi pe alte segmente specifice desfăşurării vieţii culturale. Ultimii ani au însemnat pentru bibliotecă o perioadă de efervescenţă culturală de exceptie, concretizată în organizarea unor manifestări de amploare, alături de cele intrate în tradiţia bibliotecii si care au evidentiat biblioteca in plan national ca un veritabil centru cultural.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu