luni, 19 ianuarie 2015

„ZIDIREA VINULUI” - O EXPOZIŢIE PENTRU DEGUSTĂTORII DE IDEI

Ziua Culturii Naţionale a fost celebrată la biblioteca noastră nu numai prin concursul de recitări din lirica eminesciană „Toate-s vechi şi nouă toate”, ci şi prin venisajul expoziţiei artistului plastic oneştean Ioan Tripa.
Doamna Elena Şerbu, directoarea bibliotecii, a prezentat fişa de creaţie a expozantului, subliniind legătura sa afectivă cu biblioteca noastră, iar artistul plastic Adrian Dumitru a desluşit pentru întreaga asistenţă sensurile plastice ale lucrărilor. Au ţinut să fie alături de Ioan Tripa, prin intervenţii pline de căldură şi semnificaţie, prietenii şi colegii de breaslă.
Structurată pe câteva idei cu o simbolistică distinctă, expoziţia impresionează prin echilibrul cromatic al tablourilor. Culorile puternice, alăturate cu sensibilitate şi investite cu virtuţi semantice, îşi conferă reciproc o remarcabilă cordialitate.
Iubitor declarat al licorii bahice, autorul îi dedică un întreg ciclu de lucrări, fiecare dintre ele reprezentând o meditaţie asupra calităţilor vinului, de la cele euharistice, la cele de mesager al inspiraţiei, purtând gândul privitorului de la „Eu sunt Alfa şi Omega”, la mult mai teluricul „Adevărul e în vin”. Un alt ciclu de lucrări este închinat ideii de desprindere spirituală, ideii de zbor, de aspiraţie, proprie oricărei fiinţe umane pornite, precum Luceafărul, în căutarea absolutului, tinzând să închidă cercul creaţiei. Artistul expune cu recunoştinţă şi portretele importanţilor „Mecena” care i-au susţinut demersul plastic.
De o atenţie specială s-a bucurat lucrarea pe care domnul Ioan Tripa a donat-o bibliotecii. Ea concentrează preocupările dintotdeauna ale omului în relaţia sa cu divinitatea, îngrijorările, temerile, dar şi speranţa de a-şi asigura nemurirea prin rodul trudei sale artistice, care va dăinui ca şi versul eminescian, cuprins în simbolul de credinţă rostuit în centrul picturii.
Sperăm că, dacă nu v-am convins, măcar v-am incitat să veniţi la bibliotecă pentru a vă întâlni cu pânzele „zugravului” Ioan Tripa. Le veţi oferi lor o şansă la dăinuire, iar dumneavoastră - o ocazie de reflecţie în faţa unor lucrări care dau seama despre evoluţia şi maturitatea artistică a pictorului oneştean.
Doina BRUMĂ – şef serv. RPPD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu