joi, 17 noiembrie 2011

.... Şi toamnă bacoviană


Editura BABEL Bacău şi-a propus să omagieze aniversarea a 130 ani de la naşterea lui George Bacovia ( aniversat anul acesta in judetul Bacău în cadrul manifestării “Toamnă bacoviană – 130” ) lansând în luna septembrie 3 lucrări:
-George Bacovia - ”Opere”, ediţie îngrijită de Constantin Călin
-Constantin Călin - ”În jurul lui Bacovia. Glose şi jurnal”
-Ioan Neacşu - “Bacovia-contemporanul nostru”.
Primele două ne-au fost prezentate de către domnul Ionel Rusei, de la Editura Babel din Bacău în cadrul manifestărilor culturale desfăşurate joi, 10 noiembrie 2011, la Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” din Bacău.

Prima lucrare reproduce cuprinsul volumelor “Plumb” (Bucureşti, 1916), “Scîntei galbene” (Bacău, 1926), “Cu voi…” (Bucureşti, 1930), “Comedii în fond” (Bucureşti, 1936), “Stanţe burgheze” (Bucureşti, 1946), “Poezii” (Bucureşti, 1956), confruntate cu toate celelalte ediţii antume. Ciclul „Stanţe şi versete” (ordonat după sumarul din manuscrise) şi ciclul „Poeme ocazionale şi alte versuri” (dispus cronologic) corespund, în ansamblu, ciclurilor „Poezii”, „Din periodice” şi „Postume”(I, II) din “Opere” (Bucureşti, 1978), „prefaţă, antologie, note, bibliografie” de Mihail Petroveanu, „text stabilit, variante” de Cornelia Botez. „Proza” reproduce pe cea din “Bucăţi de noapte” (Bucureşti, 1926), “Opere” (Bucureşti, 1944) şi “Opere” (Bucureşti, 1978), confruntată cu publicaţiile în care a apărut prima dată şi cu manuscrisele (în cazul „Impresiilor de roman”).
Dar, care a fost motivul care l-a determinat pe domnul Ionel Rusei să tipărească acestă ediţie a operelor lui Bacovia ?
Răspunsul dumnealui a fost că “ Au ajuns în biblioteci sau circulă, încă, prin librării numeroase volume cu versurile şi proza poetului, dar puţine din ele sunt bune. Cele mai multe sunt alterate de greşeli, care trec din unul în altul, fără ca redactorii lor să bage de seamă. Astfel, în “Opere” (Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994), ultimul vers din „Decor” apare „În parc ninsoarea cade iar…”, în loc de „cade rar…”. În „Rar”, din acelaşi volum, versul 7 e „Vreme şi beţie –”, în loc de „Vreme de beţie –”.
În “Plumb” (Ed. Humanitas, 2007), versul 9 din „Seară tristă” apare „Prin fumul de ţigară, ca-n nouri”, în loc de „Prin fumul de ţigări, ca-n nouri”. Tot acolo, versul 2 din „Finis” e scris „Sub raza de argint visa în vasta sală…”, în loc de „Sub gaza de argint…”, iar versul 4 din „Nervi de primăvară” (Primăvară…) – „În oraş suspină un vals din fanfară” e modificat: „În oraş suspină un vals în fanfară”.
În “Viori şi clavire/Violons et claviers” (Editura Muzeului Literaturii Române, 2007), din „Gri” a fost omis versul 8 („Trist, cu-o pană mătur vatra, solitar…”), atât în textul românesc, cât şi în traducere. Următorul exemplu e şi mai ilustrativ pentru circulaţia greşelilor, pentru – aş zice – „internaţionalizarea” lor. În volumul citat, poemul „Panoramă” apare cu patru greşeli: una („ocheane”, în loc de „ochene”, în versurile 3 şi 5) fără consecinţe asupra traducerii şi trei ce se răsfrâng în aceasta: versul 2, „Lugubru de noapte, tîrziu” (în loc de „Lugubru în noapte, tîrziu”), devine, naturellement, „Lugubrement de nuit tard”; versul 10, „În i dete un tremur satanic” (greşeală preluată din Plumb, ediţia III-a, Ed. Helicon, 1998), în loc de „Îmi dete un tremur satanic” (care, în traducere, antrenează şi versul precedent: „Şi-acea caterincă-fanfară”), ajunge în limba lui Verlaine astfel: „Et cet orgue-fanfare en i/Poussa un frisson satanique”; versul 14, „Din sumbrul muzeu furios”, în loc de „Din sumbrul muzeu fioros”, – tradus „Le sombre musée malheureux”!
În mai multe ediţii, „Trec păsărele” (versul 3 din „Pastel”) e scris „Trec păsărelele”, „Şi vine, ca-n vremi de demult” (versul 13 din „Toamnă”/Răsună din margini de tîrg) apare „Şi vine, ca-n vremuri de demult”, „Gorniştii, în fund, la cazarmă” (versul 16, ultimul, din acelaşi poem) e schimbat în „Corniştii, în fund, la cazarmă”, „Ş-auzi tuşind o tusă-n sec, amară” (versul 7 din „Sonet”) devine „S-auzi o tuse-n sec, amară”. Culese neglijent (în “Plumb”, Ed. Regis, f. d.) , „Monosilab de toamnă” apare lipit de „Note de toamnă” şi „Aiurea” de „Nocturnă”/Fug rătăcind în noaptea cetăţii”, nemaifiind trecute la cuprins, iar „Lacustră” are trei strofe, în loc de patru (prin comasarea celor de la mijloc).”
Nu mai vorbim despre proză, tabelele cronologice, prefeţe şi postfeţe, unde sunt şi mai multe lucruri de îndreptat sau de completat. Indirect, textul acestei ediţii şi „Cronologia”alăturată constituie o critică a unora dintre ele.
Celelate 2 lucrări ,,se invârt” în jurul lui Bacovia , încercând să aducă o modestă contribuţie la mai buna receptare a fenomenului Bacovia.
Este demn de menţionat că toate lucrările au fost finanţate exclusiv de Editura Babel şi că această ediţie revăzută, adăugită şi corectată are doar 500 de volume.

Asadar, este lesne de înţeles de ce aceste volume trebuie să se regăsească pe rafturile bibliotecilor noastre.
P.S.: Este salutară iniţiativa domnului Ionel Rusei şi-i dorim multă putere de muncă şi sănătate, pentru că va avea nevoie !
Mihaela Grigoraş - bibliotecar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu