marți, 29 mai 2012

O lecţie ... de urmat

Începând de miercuri, 23 mai 2012, în Sala Proiecte culturale a bibliotecii au fost organizate  pe parcursul mai multor zile, videoproiecţii cu ecranizări ale unor opere literare româneşti, la solicitarea doamnei profesoare Gabriela Gîrmacea de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, care a declarat:  „Lecţia desfăşurată într-un alt spaţiu decât cel şcolar este o constantă în activitatea mea didactică, deoarece am observat că receptivitatea elevilor faţă de informaţia pe care o transmite profesorul creşte graţie materialelor puse la dispoziţie de Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”. Dincolo de atmosfera din clasă, elevul descoperă că are la îndemână surse autorizate: dicţionare, texte literare, filme realizate după opere literare, bibliografie critică, pe care învaţă să le folosească dincolo de informaţia eronată şi neselectată pe care o oferă internetul şi la care apelează adesea acasă. Materialele didactice puse la dispoziţie în timpul orelor ajută la ceea ce în pedagogia modernă se numeşte „dezrădăcinare”, adică la eliminarea tentaţiilor de a copia texte, care nu reflectă modul propriu de a gândi, la însuşirea unui vocabular elevat şi la identificarea surselor de informaţie primară şi autorizate. Nu în ultimul rând, ţin să adaug că prezenţa elevilor în spaţiul bibliotecii este nu numai o alternativă de petrecere a timpului liber într-un spaţiu elevat, ci un prim pas spre cultură, spre educaţia bunului gust.”
Elevii claselor a X-a B şi a XI-a B participanţi la activitate s-au dovedit receptivi la maniera interactivă de desfăşurare a unor lecţii neconvenţionale.
Sunt uşi deschise la bibliotecă şi paşi de urmat.

Camelia CARTAŞ
Inginer de sistem

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu