sâmbătă, 23 iunie 2012

Filiala Bacău a ANBPR sub incidenţa codului portocaliu....

Ȋntâlnirea trimestrială a filialei Bacău a ANBPR a avut loc joi, 21 iunie 2012, într-o zi toridă de vară…. Gazdă : Biblioteca Judeţeană “ C. Sturdza “ din Bacău, moderator: dl. Ioan Enache, preşedintele Filialei Bacău a ANBPR. Biblioteca onesteana a fost reprezentata de catre Doina Bruma, Camelia Cartas, Doina Balcanasu si Mihaela Grigoras.

         Ȋn debutul primei părţi a întâlnirii noastre, dl. bibliotecar-metodist Ioan Enache ne-a prezentat un material având ca temă un subiect fierbinte cu care se confruntă bibliotecile publice din România şi anume, “Comunicare umană sau Dialog în ciberspaţiu ? “.  Ȋn urma unor studii şi cercetări, specialiştii au constatat că internetul afectează personalitatea şi creierul cibernauţilor. Astfel, din această cauză începem nu numai să lucrăm în reprize mai scurte, dar şi să gandim în reprize mai scurte şi prescurtat, din cauza SMS-urilor p kr l rcptzionm. Internetul ne face mai mobili, ne descătuşează, ne eliberează, ne virtualizează, ne oferă confort, viteză, acces... Ȋnsă... tot el este cel care ne subjugă, ne ţine sub lupă, nu ne lasă să respirăm. Internetul ne dă cu o mână şi ne ia cu cealaltă. Este precum unul dintre personajele malefice ale Fraţilor Grimm care ne hrăneşte cu bunătăţi pentru a ne transforma într-un viitor delicios festin... Aşadar, întrebarea care se pune este următoarea: Cum putem mânca turta dulce fără a ne transforma la rândul nostru într-un delicios fel din meniu ?

Întâlnirea a continuat cu câteva informaţii privind derularea rundei a patra a Programului Naţional “Biblionet – lumea în biblioteca mea” şi s-a încheiat cu lansarea a trei cărţi prezentate de dl. Ionel Rusei de la Editura Docuprint Bacău, cărţi ce au ca temă o pagină neagră a istoriei “celor două maluri ale Prutului“ şi anume, RAPTUL Basarabiei. Cele trei cărţi prezentate sunt : “Prutul are două maluri“de Nicolae Dabija, “Cireşe pentru mareşal“ de Ioan Iachim şi “Oaspetele nemuririi“ de Andrei Vartic.

Partea a doua a întâlnirii a debutat cu acordarea premiilor anuale ale Filialei Bacău a ANBPR pentru anul 2011 :
1. Bibliotecarul anului 2011  - Bălcănaşu Doina Ileana (Biblioteca Municipală “ Radu Rosetti “ Oneşti)
2. Premiul pentru activitate excepţională în cadrul Filialei Bacău a ANBPR  - Grigoraş Mihaela (Biblioteca Municipală “ Radu Rosetti “ Oneşti)
3. Premiul pentru promovarea celor mai bogate proiecte într-o comunitate rurală – Proca Livia Maria (Biblioteca Comunală Stăniseşti)
4. Premiul pentru dragoste şi profesionalism în predarea cursurilor din Programul “Biblionet” – Breşug Luminiţa (Biblioteca Judeţeană “ C. Sturdza “ Bacău)
5. Premiul pentru promptitudine şi eficienţă în bibliotecă – Ciuchi Marinela (Biblioteca Judeţeană “ C. Sturdza “ Bacău)
6. Premiul pentru promovarea serviciilor informatizate – Stan Mihaela (Biblioteca Comunală Livezi)
7. Premiul pentru promovarea cărţii şi a culturii în comunitate – Ionel Daniela (Biblioteca Orăşenească Tg. Ocna)
Festivitatea de premiere fiind epuizată s-a trecut la momentul următor al întâlnirii noastre în care, preşedintele Filialei Bacău a ANBPR, dl. Ioan Enache a dat citire unei dări de seamă a activităţii asociaţiei în perioada mandatului (2008-2012) şi a prezentat un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor Filialei.  Acestea au fost supuse la vot şi aprobate în unanimitate. Şi pentru că anul acesta mandatul de patru ani al Biroului executiv al Filialei Bacău al ANBPR a expirat, întâlnirea a continuat cu alegerea unui nou birou executiv. După efectuarea propunerilor şi a alegerilor propriu-zise, componenţa noului Birou executiv al Filialei Bacău a ANBPR pentru un nou mandat de 4 ani (2012-2016) este  următoarea : Rotaru Gheorghe – preşedinte, Grigoraş Mihaela – vicepreşedinte, Ciuchi Marinela – vicepreşedinte, Brumă Doina – secretar, Cruceanu Angela – casier,  Ifrim Crina – membru, Stănoi Camelia – membru.
... Ȋn încheiere, dar nu în ultimul rând, doresc să-i mulţumesc domnului Ioan Enache, un OM de o înaltă ţinută morală şi un deosebit profesionalism care a condus timp de 8 ani ( 2 mandate ) Filiala Bacău a ANBPR. Din motive obiective, domnia sa a refuzat un nou mandat la conducerea Filialei, preferând doar calitatea de membru al acesteia. Aşadar, vă mulţumesc şi vă mulţumim (pentru că sunt convinsă că sunt în asentimentul tuturor membrilor Filialei !) pentru dragostea şi dăruirea cu care v-aţi pus în slujba Filialei şi fie ca Bunul Dumnezeu să vă dea multă sănătate şi putere de muncă pentru a fi alături de noi încă mulţi, mulţi ani de acum înainte !

Mihaela Grigoraş - bibliotecar, vicepresedinte filiala Bacău a ANBPR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu